گاهی تصور می شود کابرد حسابداری صنعتی و بهای تمام شده محدود به کارخانجات و صنایع تولیدی می باشد هرچند شاید مشهورترین کاربردآن در این جهت باشدولی سایر موسسات نیز از حسابداری بهای تمام شده بهره برده و از روشهای حسابداری بهی تمام شده در بانکها ، شرکتهای بیمه ، عمده فروشیها، شرکتهای حمل ونقل ،شرکتهای هواپیمایی ،دانشگاههاو بیمارستانها در جهت کارایی بیشتر استفاده می گردد.

بعنوان مثال در یک بیمارستان کنترل هزینه ها و تعیین بهای تمام شده هزینه های بستری شدن و درمان یک بیمار ، با استفاده از حسابداری بهای تمام شده صورت می پذیرد و موادمصرفی ، دستمزد پزشک وسایر هزینه های مرتبط شناسایی و ثبت کنترل می گردندتا بهای تمام شده مشخص شود . یا شرکتهای حمل و نقل سعی در محاسبه و تعیین هزینه حمل بهای تمام شده حمل یک کیلوکالا و یکنفر مسافر را دارند .

ما در دپارتمان مالی و حسابداری سبحان بهای تمام شده محصولات و خدمات شما را با بهترین و علمی ترین روش ها محاسبه و کنترل میکنیم و در بازه های زمانی منظم آنرا به روز میکنیم.

 

برخی از خدمات بهای تمام شده:

مشاوره و محاسبه بهای تمام شده بر اساس سنجش مسئولیت و حجم فعالیت

مشاوره انواع روشهای نگهداری موجود های مواد و کالا

شناسایی دقیق و علمی سربار و تسهیم آن ها و انجام اصلاحات مربوطه