امکانات
آشنایی با

امکانات نرم افزار حسابداری آنلاین

سبحان

حسابداری شش سطحی

روش دائمی نگهداری موجودی ها

ارزیابی کالاها با روش فایفو

تعریف نامحدود انبار

تعریف کالاها در چهار سطح

فرم دریافت و پرداخت جامع

محاسبه خودکار و دقیق

فاکتور حرفه ای با امکانات فراوان

گزارش جامع و قدرتمند

دفترچه حرفه ای

عملیات اتوماتیک حسابداری

کدینگ استاندارد

شرکت های فراوان

تعریف پیش فرضهای کاربردی

صدور اتوماتیک تعدیل انبار